Organisaties zijn voortdurend in beweging. Omdat de wereld om ons heen dat is. Er is een groeiend bewustzijn over de waarde van mensen binnen een organisatie. Het is lonend om te streven naar een optimale ontplooiing van elk mens. Zijn of haar doelen en talenten moeten zoveel mogelijk de ruimte krijgen.

Twirre streeft naar een optimale afstemming tussen mens en organisatie. Het bereiken van een evenwicht tussen mens en organisatie, geredeneerd vanuit mensen en processen is essentieel. Er wordt gewerkt aan gedegen en doordachte structuren en instrumenten in combinatie met evenwichtige intermenselijke verhoudingen. Van belang daarbij zijn persoonlijke effectiviteit, persoonlijke en organisatieontwikkeling, onderlinge relaties en de effectiviteit ervan. De mens staat centraal en de mens alleen kan verandering tot stand brengen.

En waar het dan om gaat is dat dit moet gebeuren binnen de context van de organisatie waarin hij of zij werkt, en bijdraagt aan het realiseren van de doelstellingen en de strategie van de organisatie.

Wie we zijn en waar we voor staan

Twirre is een kleinschalig bedrijf onder leiding van Dorris Spaans, dat zich richt op de ontwikkeling van mens en organisatie. Het streven van Twirre is om talenten en realisatiekracht van de mens te laten ontplooien in een uitdagende en motiverende organisatie. Resultaat, persoonlijke effectiviteit en waardering voor bedrijfscultuur gaan daarbij hand in hand. Twirre werkt op een persoonlijke, betrokken manier. Twirre verandert en wil van ontwikkelings-processen geen starre, serieuze zaken maken. Plezier in het werk is van groot belang.